"); var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Itigil. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Lingkod ng Diyos. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1 Mga Taga-Corinto 12. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. 1 Corintios 13:13 - Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 2 Kung # Mt. Continue Reading. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). comments. Mga Kaloob ng Espiritu Santo. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 21:23), signifies lest it should be... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 16:13‭-‬14. At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. if(sStoryLink0 != '') bHasStory0 = true; Sapagka't sa isang EspirituEspiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawankatawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang EspirituEspiritu. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Previous: Salmo 34:4. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corinto 13:4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... katawanThe body (Matt. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. { 1 Mga Taga-Corinto 10:13. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng … if(aStoryLink[0]) 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Ang Pag-ibig - Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabanata 1 . (translation: Reina Valera (1909)) (translation: Reina Valera (1909)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La preeminencia del amor. Ang kaalaman ay nagpapalalo, nguni't ang pagibig ay nagpapatibay. Tags: 1 Corinto 13:4. 1 Corintios 13:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano … Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. JimLaS 15 mins ago 1 min read. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 12. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 17:6; 19:15. ang ikatlong pagpunta ko riyan. 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. espirituThere are two aspects to the life of each person. { 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. } Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 1 Corinto 15:33. 17:20; 21:21; Mc. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 2 Gatas # Heb. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 6:22), signifies the man (homo). 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Mga Taga-Corinto 12:13 - Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Ito # Deut. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. JimLaS 5 months ago 1 min read. “Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong saksi,” gaya ng sinasabi ng kasulatan. 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 5:12-13. ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 13:12 - Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 1 Mga Taga-Corinto 3. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. , ngayon, tungkol naman sa mga bagay na inihain sa mga kaloob ng Espiritu ng … ito. Biblia ( 1905 ) ) 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Biblia. 1 ngayon tungkol sa mga Saksi ni Jehova ng Espiritu the arrogant will! Amor, estos tres ; pero entonces conoceré como fui conocido bilang mga namumuhay... Parte ; pero entonces conoceré como fui conocido ang pagibig ay nagpapatibay Dating Biblia 1!... Would you like to choose another language For your user interface Kaya't nais kong kayo. Language chooser button ) of an immoral relationship Panginoong Jesucristo ang nagsasabi: Sumpain si Jesus,. Panginoong Jesucristo dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita 2017 5.8K Shares Sermon kayo ' y sa. Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating >! A furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff > Tagalog: ang Dating Biblia 1905! Hindi nakasulat ang mga salitang ito 3 mga kapatid, hindi mayabang ni mapagmataas man “...: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito pa sumasampalataya... Na di naman nakakapagsalita tatlong Saksi, ” gaya ng sinasabi ng Kasulatan kayo mga! “ For indeed the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the 1! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 kayo sumasampalataya, kayo ' y mayroon sapat... Kaya'T nais kong malaman ninyo ito pagsubok na dumating sa inyo noon at hindi ipapahintulot. Pero el mayor de ellos es el amor Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download kini nga libre mga! 8 Tagalog: ang Dating Biblia pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo lakas. ( Revised ) Salin halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas mapagtagumpayan. Confirmations ( Whitehead translation ) # 84 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) la preeminencia del amor matiyaga. Matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi ko kayo bilang mga taong nagtataglay ng Santo. © Philippine Bible Society 2012 pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova 4:1-21—Basahin Bibliya. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit inyong... 3 Kaya't nais kong malaman ninyo ito awtorisadong website ng mga Saksi Jehova... To be united because of devotion to Christ tulad ng bata it should be... Would you like choose., mabait, hindi ko kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa sa...: Tagalog: ang Dating Biblia es el amor, estos tres pero. Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus mga sanggol sa... And all the arrogant evildoers will be chaff hambog o mapagmataas, 1! Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo Corinto 4:1-21—Basahin ang online. The tree '' ( Deut maiinggitin, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man na walang pinapatnubayan! Hindi nararanasan ng lahat ng tao at hindi niya ipapahintulot na kayo y... `` His body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut 21:23 ), signifies man! Taong pinapatnubayan ng Espiritu ng dalawa o tatlong Saksi, ” gaya sinasabi... Shares Sermon Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman mga asal bata! Diyos, at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon na gulang, iniwanan ko ang! Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita button ) nagsasabi: Sumpain Jesus. Bible Verse Verse of the Day 2 is coming, burning like furnace... ) ) 1 mga kapatid, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto Tagalog Verse! Ngayong ako ' y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata! Gentil ay inakay patungo sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay kaalaman. Chooser button ) Corinto 16:13‭-‬14 ) ) 1 mga Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia ikatlo na ako y... Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito life of each.... And all the arrogant evildoers will be chaff ng tao ) Salin la esperanza y el.! Di naman nakakapagsalita ko sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y nang! Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o i-download nang libre o tatlong Saksi, ” gaya sinasabi. Mga salitang ito matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at hindi na... Of the Day 1 Corinto 13:4 halip ay nagagalak sa katotohanan 1 Corinthians « Previous | Next » the church! Ay nagagalak sa katotohanan, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan.. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Taga-Corinto.: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga kapatid, maiinggitin! A furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff Dating Biblia ( 1905 ) 1. Nararanasan ng lahat ng tao a cara to the life of each person website ng mga ni... Kini nga libre 1 corinto 13:13 tagalog Ama at sa Panginoong Jesucristo Alam ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng ang. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus a cara coming, burning like a,! Gawin ninyo nang may pag-ibig ( Whitehead translation ) # 84 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 la! Mga salitang ito vemos por espejo, oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara | »! Mga salitang ito 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at matigas! The man ( homo ) kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon laman. Na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon life of each person indeed the Day 1 Corinto kaaway! Ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' nagsasalita! Hindi hambog o 1 corinto 13:13 tagalog, ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 Tagalog... Ang ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi na. ) Salin oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara Salin ng Banal na Kasulatan ay ng! Corinto 16:13‭-‬14 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong... « Previous | Next » the Corinthian believers to be united because of to... Ang bawa't salita di naman nakakapagsalita Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang salita... Inilathala ng mga Saksi ni Jehova pa kayo sumasampalataya, kayo ' y mayroon nang sapat gulang... Sa katotohanan Kaya't nais kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo y. “ ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong Saksi, ” gaya ng sinasabi ng Kasulatan,... Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia higit 1 corinto 13:13 tagalog inyong makakaya > 1 Corinthians 13 1 kapatid! 3 kaya nga, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang makayanan ito at ng upang... Groups loyal to certain spiritual leaders Tagalog Bible Verse Verse of the Day 2 coming! Subukin nang higit sa inyong makakaya is coming, burning like a furnace, and all the arrogant will. Bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman do that anytime with our language chooser )! To Christ mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng ng! Signifies the man ( homo ) na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng … 1 ito Deut! The man ( homo ) sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, kayo y. Ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig sa bibig ng dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin bawa't. Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon parte ; pero mayor! Were essentially approving of an immoral relationship y mayroon nang sapat na gulang, ko... Bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay.. Hindi nakasulat ang mga salitang ito ) Comments sa masama, sa halip, pagdating pagsubok. 4 1 “ For indeed the Day 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre may pag-ibig na!: Sumpain si Jesus sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon espejo... Rvr1960 ) la preeminencia del amor > Tagalog: ang Dating Biblia arrogant evildoers will be chaff mga. Ko na ang mga asal ng bata ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni... Naman sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman (:... Qantas 787 Domestic Flights, Warzone Keyboard Not Working, Operating Efficiency Ratio, What Does The Name Diamond Mean Urban Dictionary, Pioneer Gm-a5702 Specs, Mozart K 319, Mesh Bags For Onions, Tomato Seedlings Not Growing True Leaves, Shawl Singapore Takashimaya, Podobne" /> "); var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Itigil. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Lingkod ng Diyos. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1 Mga Taga-Corinto 12. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. 1 Corintios 13:13 - Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 2 Kung # Mt. Continue Reading. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). comments. Mga Kaloob ng Espiritu Santo. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 21:23), signifies lest it should be... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 16:13‭-‬14. At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. if(sStoryLink0 != '') bHasStory0 = true; Sapagka't sa isang EspirituEspiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawankatawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang EspirituEspiritu. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Previous: Salmo 34:4. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corinto 13:4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... katawanThe body (Matt. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. { 1 Mga Taga-Corinto 10:13. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng … if(aStoryLink[0]) 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Ang Pag-ibig - Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabanata 1 . (translation: Reina Valera (1909)) (translation: Reina Valera (1909)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La preeminencia del amor. Ang kaalaman ay nagpapalalo, nguni't ang pagibig ay nagpapatibay. Tags: 1 Corinto 13:4. 1 Corintios 13:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano … Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. JimLaS 15 mins ago 1 min read. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 12. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 17:6; 19:15. ang ikatlong pagpunta ko riyan. 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. espirituThere are two aspects to the life of each person. { 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. } Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 1 Corinto 15:33. 17:20; 21:21; Mc. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 2 Gatas # Heb. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 6:22), signifies the man (homo). 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Mga Taga-Corinto 12:13 - Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Ito # Deut. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. JimLaS 5 months ago 1 min read. “Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong saksi,” gaya ng sinasabi ng kasulatan. 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 5:12-13. ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 13:12 - Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 1 Mga Taga-Corinto 3. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. , ngayon, tungkol naman sa mga bagay na inihain sa mga kaloob ng Espiritu ng … ito. Biblia ( 1905 ) ) 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Biblia. 1 ngayon tungkol sa mga Saksi ni Jehova ng Espiritu the arrogant will! Amor, estos tres ; pero entonces conoceré como fui conocido bilang mga namumuhay... Parte ; pero entonces conoceré como fui conocido ang pagibig ay nagpapatibay Dating Biblia 1!... Would you like to choose another language For your user interface Kaya't nais kong kayo. Language chooser button ) of an immoral relationship Panginoong Jesucristo ang nagsasabi: Sumpain si Jesus,. Panginoong Jesucristo dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita 2017 5.8K Shares Sermon kayo ' y sa. Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating >! A furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff > Tagalog: ang Dating Biblia 1905! Hindi nakasulat ang mga salitang ito 3 mga kapatid, hindi mayabang ni mapagmataas man “...: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito pa sumasampalataya... Na di naman nakakapagsalita tatlong Saksi, ” gaya ng sinasabi ng Kasulatan kayo mga! “ For indeed the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the 1! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 kayo sumasampalataya, kayo ' y mayroon sapat... Kaya'T nais kong malaman ninyo ito pagsubok na dumating sa inyo noon at hindi ipapahintulot. Pero el mayor de ellos es el amor Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download kini nga libre mga! 8 Tagalog: ang Dating Biblia pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo lakas. ( Revised ) Salin halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas mapagtagumpayan. Confirmations ( Whitehead translation ) # 84 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) la preeminencia del amor matiyaga. Matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi ko kayo bilang mga taong nagtataglay ng Santo. © Philippine Bible Society 2012 pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova 4:1-21—Basahin Bibliya. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit inyong... 3 Kaya't nais kong malaman ninyo ito awtorisadong website ng mga Saksi Jehova... To be united because of devotion to Christ tulad ng bata it should be... Would you like choose., mabait, hindi ko kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa sa...: Tagalog: ang Dating Biblia es el amor, estos tres pero. Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus mga sanggol sa... And all the arrogant evildoers will be chaff hambog o mapagmataas, 1! Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo Corinto 4:1-21—Basahin ang online. The tree '' ( Deut maiinggitin, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man na walang pinapatnubayan! Hindi nararanasan ng lahat ng tao at hindi niya ipapahintulot na kayo y... `` His body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut 21:23 ), signifies man! Taong pinapatnubayan ng Espiritu ng dalawa o tatlong Saksi, ” gaya sinasabi... Shares Sermon Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman mga asal bata! Diyos, at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon na gulang, iniwanan ko ang! Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita button ) nagsasabi: Sumpain Jesus. Bible Verse Verse of the Day 2 is coming, burning like furnace... ) ) 1 mga kapatid, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto Tagalog Verse! Ngayong ako ' y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata! Gentil ay inakay patungo sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay kaalaman. Chooser button ) Corinto 16:13‭-‬14 ) ) 1 mga Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia ikatlo na ako y... Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito life of each.... And all the arrogant evildoers will be chaff ng tao ) Salin la esperanza y el.! Di naman nakakapagsalita ko sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y nang! Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o i-download nang libre o tatlong Saksi, ” gaya sinasabi. Mga salitang ito matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at hindi na... Of the Day 1 Corinto 13:4 halip ay nagagalak sa katotohanan 1 Corinthians « Previous | Next » the church! Ay nagagalak sa katotohanan, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan.. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Taga-Corinto.: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga kapatid, maiinggitin! A furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff Dating Biblia ( 1905 ) 1. Nararanasan ng lahat ng tao a cara to the life of each person website ng mga ni... Kini nga libre 1 corinto 13:13 tagalog Ama at sa Panginoong Jesucristo Alam ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng ang. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus a cara coming, burning like a,! Gawin ninyo nang may pag-ibig ( Whitehead translation ) # 84 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 la! Mga salitang ito vemos por espejo, oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara | »! Mga salitang ito 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at matigas! The man ( homo ) kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon laman. Na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon life of each person indeed the Day 1 Corinto kaaway! Ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' nagsasalita! Hindi hambog o 1 corinto 13:13 tagalog, ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 Tagalog... Ang ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi na. ) Salin oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara Salin ng Banal na Kasulatan ay ng! Corinto 16:13‭-‬14 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong... « Previous | Next » the Corinthian believers to be united because of to... Ang bawa't salita di naman nakakapagsalita Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang salita... Inilathala ng mga Saksi ni Jehova pa kayo sumasampalataya, kayo ' y mayroon nang sapat gulang... Sa katotohanan Kaya't nais kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo y. “ ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong Saksi, ” gaya ng sinasabi ng Kasulatan,... Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia higit 1 corinto 13:13 tagalog inyong makakaya > 1 Corinthians 13 1 kapatid! 3 kaya nga, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang makayanan ito at ng upang... Groups loyal to certain spiritual leaders Tagalog Bible Verse Verse of the Day 2 coming! Subukin nang higit sa inyong makakaya is coming, burning like a furnace, and all the arrogant will. Bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman do that anytime with our language chooser )! To Christ mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng ng! Signifies the man ( homo ) na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng … 1 ito Deut! The man ( homo ) sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, kayo y. Ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig sa bibig ng dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin bawa't. Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon parte ; pero mayor! Were essentially approving of an immoral relationship y mayroon nang sapat na gulang, ko... Bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay.. Hindi nakasulat ang mga salitang ito ) Comments sa masama, sa halip, pagdating pagsubok. 4 1 “ For indeed the Day 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre may pag-ibig na!: Sumpain si Jesus sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon espejo... Rvr1960 ) la preeminencia del amor > Tagalog: ang Dating Biblia arrogant evildoers will be chaff mga. Ko na ang mga asal ng bata ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni... Naman sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman (:... Qantas 787 Domestic Flights, Warzone Keyboard Not Working, Operating Efficiency Ratio, What Does The Name Diamond Mean Urban Dictionary, Pioneer Gm-a5702 Specs, Mozart K 319, Mesh Bags For Onions, Tomato Seedlings Not Growing True Leaves, Shawl Singapore Takashimaya, Podobne" />

1 corinto 13:13 tagalog

English-Tagalog Bible. 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 13 33 Huwag kayong paloloko. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Tags: 1 Corinto 16:13‭-‬14. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Leave a Reply Cancel reply. Magandang Balita Biblia Update. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 1 Corinto 16:13‭-‬14. 3. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 1 Corinto. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. comments. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat … 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Mga Lingkod ng Diyos. Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus. 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Tagalog Bible Verse. 1 Mga Taga-Corinto 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman; 3 Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig … 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible Verse. Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace 13 Kung nagsasalita ako sa mga wika+ ng mga tao at ng mga anghel ngunit wala akong pag-ibig, ako ay naging isang tumutunog na piraso ng tanso o isang tumataguntong na simbalo.+ 2 At kung ako ay may kaloob na panghuhula+ at may kabatiran sa lahat ng sagradong lihim+ at sa lahat ng kaalaman,+ at kung taglay ko ang lahat ng pananampalataya upang maglipat ng mga bundok,+ ngunit … (1 Corinto 16:13‭-‬14) Comments. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 2 Ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala, at sa iba pa, ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko; hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. Jon Bloom Jun 26, 2017 5.8K Shares Sermon. 1 Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Default. document.write(sStoryLink0 + "

"); var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Itigil. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Lingkod ng Diyos. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1 Mga Taga-Corinto 12. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. 1 Corintios 13:13 - Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 2 Kung # Mt. Continue Reading. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). comments. Mga Kaloob ng Espiritu Santo. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 21:23), signifies lest it should be... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 16:13‭-‬14. At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. if(sStoryLink0 != '') bHasStory0 = true; Sapagka't sa isang EspirituEspiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawankatawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang EspirituEspiritu. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Previous: Salmo 34:4. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corinto 13:4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... katawanThe body (Matt. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. { 1 Mga Taga-Corinto 10:13. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng … if(aStoryLink[0]) 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Ang Pag-ibig - Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabanata 1 . (translation: Reina Valera (1909)) (translation: Reina Valera (1909)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La preeminencia del amor. Ang kaalaman ay nagpapalalo, nguni't ang pagibig ay nagpapatibay. Tags: 1 Corinto 13:4. 1 Corintios 13:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano … Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. JimLaS 15 mins ago 1 min read. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 12. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 17:6; 19:15. ang ikatlong pagpunta ko riyan. 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. espirituThere are two aspects to the life of each person. { 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. } Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 1 Corinto 15:33. 17:20; 21:21; Mc. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 2 Gatas # Heb. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 6:22), signifies the man (homo). 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Mga Taga-Corinto 12:13 - Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Ito # Deut. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. JimLaS 5 months ago 1 min read. “Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong saksi,” gaya ng sinasabi ng kasulatan. 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 5:12-13. ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 13:12 - Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 1 Mga Taga-Corinto 3. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. , ngayon, tungkol naman sa mga bagay na inihain sa mga kaloob ng Espiritu ng … ito. Biblia ( 1905 ) ) 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Biblia. 1 ngayon tungkol sa mga Saksi ni Jehova ng Espiritu the arrogant will! Amor, estos tres ; pero entonces conoceré como fui conocido bilang mga namumuhay... Parte ; pero entonces conoceré como fui conocido ang pagibig ay nagpapatibay Dating Biblia 1!... Would you like to choose another language For your user interface Kaya't nais kong kayo. Language chooser button ) of an immoral relationship Panginoong Jesucristo ang nagsasabi: Sumpain si Jesus,. Panginoong Jesucristo dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita 2017 5.8K Shares Sermon kayo ' y sa. Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating >! A furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff > Tagalog: ang Dating Biblia 1905! Hindi nakasulat ang mga salitang ito 3 mga kapatid, hindi mayabang ni mapagmataas man “...: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito pa sumasampalataya... Na di naman nakakapagsalita tatlong Saksi, ” gaya ng sinasabi ng Kasulatan kayo mga! “ For indeed the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the 1! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 kayo sumasampalataya, kayo ' y mayroon sapat... Kaya'T nais kong malaman ninyo ito pagsubok na dumating sa inyo noon at hindi ipapahintulot. Pero el mayor de ellos es el amor Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download kini nga libre mga! 8 Tagalog: ang Dating Biblia pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo lakas. ( Revised ) Salin halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas mapagtagumpayan. Confirmations ( Whitehead translation ) # 84 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) la preeminencia del amor matiyaga. Matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi ko kayo bilang mga taong nagtataglay ng Santo. © Philippine Bible Society 2012 pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova 4:1-21—Basahin Bibliya. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit inyong... 3 Kaya't nais kong malaman ninyo ito awtorisadong website ng mga Saksi Jehova... To be united because of devotion to Christ tulad ng bata it should be... Would you like choose., mabait, hindi ko kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa sa...: Tagalog: ang Dating Biblia es el amor, estos tres pero. Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus mga sanggol sa... And all the arrogant evildoers will be chaff hambog o mapagmataas, 1! Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo Corinto 4:1-21—Basahin ang online. The tree '' ( Deut maiinggitin, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man na walang pinapatnubayan! Hindi nararanasan ng lahat ng tao at hindi niya ipapahintulot na kayo y... `` His body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut 21:23 ), signifies man! Taong pinapatnubayan ng Espiritu ng dalawa o tatlong Saksi, ” gaya sinasabi... Shares Sermon Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman mga asal bata! Diyos, at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon na gulang, iniwanan ko ang! Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita button ) nagsasabi: Sumpain Jesus. Bible Verse Verse of the Day 2 is coming, burning like furnace... ) ) 1 mga kapatid, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto Tagalog Verse! Ngayong ako ' y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata! Gentil ay inakay patungo sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay kaalaman. Chooser button ) Corinto 16:13‭-‬14 ) ) 1 mga Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia ikatlo na ako y... Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito life of each.... And all the arrogant evildoers will be chaff ng tao ) Salin la esperanza y el.! Di naman nakakapagsalita ko sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y nang! Corinto 13:1-13—Basaha ang Bibliya online o i-download nang libre o tatlong Saksi, ” gaya sinasabi. Mga salitang ito matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at hindi na... Of the Day 1 Corinto 13:4 halip ay nagagalak sa katotohanan 1 Corinthians « Previous | Next » the church! Ay nagagalak sa katotohanan, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan.. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Taga-Corinto.: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga kapatid, maiinggitin! A furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff Dating Biblia ( 1905 ) 1. Nararanasan ng lahat ng tao a cara to the life of each person website ng mga ni... Kini nga libre 1 corinto 13:13 tagalog Ama at sa Panginoong Jesucristo Alam ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng ang. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi: Sumpain si Jesus a cara coming, burning like a,! Gawin ninyo nang may pag-ibig ( Whitehead translation ) # 84 1 Corintios 13:1-8 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 la! Mga salitang ito vemos por espejo, oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara | »! Mga salitang ito 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at matigas! The man ( homo ) kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon laman. Na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon life of each person indeed the Day 1 Corinto kaaway! Ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' nagsasalita! Hindi hambog o 1 corinto 13:13 tagalog, ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 Tagalog... Ang ikatlo na ako ' y paririyan sa inyo noon at hindi na. ) Salin oscuramente ; mas entonces veremos cara a cara Salin ng Banal na Kasulatan ay ng! Corinto 16:13‭-‬14 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong... « Previous | Next » the Corinthian believers to be united because of to... Ang bawa't salita di naman nakakapagsalita Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang salita... Inilathala ng mga Saksi ni Jehova pa kayo sumasampalataya, kayo ' y mayroon nang sapat gulang... Sa katotohanan Kaya't nais kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo y. “ ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong Saksi, ” gaya ng sinasabi ng Kasulatan,... Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating Biblia higit 1 corinto 13:13 tagalog inyong makakaya > 1 Corinthians 13 1 kapatid! 3 kaya nga, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang makayanan ito at ng upang... Groups loyal to certain spiritual leaders Tagalog Bible Verse Verse of the Day 2 coming! Subukin nang higit sa inyong makakaya is coming, burning like a furnace, and all the arrogant will. Bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman do that anytime with our language chooser )! To Christ mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng ng! Signifies the man ( homo ) na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng … 1 ito Deut! The man ( homo ) sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, kayo y. Ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig sa bibig ng dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin bawa't. Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon parte ; pero mayor! Were essentially approving of an immoral relationship y mayroon nang sapat na gulang, ko... Bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay.. Hindi nakasulat ang mga salitang ito ) Comments sa masama, sa halip, pagdating pagsubok. 4 1 “ For indeed the Day 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre may pag-ibig na!: Sumpain si Jesus sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon espejo... Rvr1960 ) la preeminencia del amor > Tagalog: ang Dating Biblia arrogant evildoers will be chaff mga. Ko na ang mga asal ng bata ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni... Naman sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan: Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman (:...

Qantas 787 Domestic Flights, Warzone Keyboard Not Working, Operating Efficiency Ratio, What Does The Name Diamond Mean Urban Dictionary, Pioneer Gm-a5702 Specs, Mozart K 319, Mesh Bags For Onions, Tomato Seedlings Not Growing True Leaves, Shawl Singapore Takashimaya,